Sağlık Kurulu İşlemleri
10 Haziran 2018

SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ
(Her Hafta Çarşamba Günü Saat 13:00 Kurul Toplanmaktadır.)

RAPOR HİZMETLERİ:

Hastanemizde verilmekte olan sağlık kurulu raporlarını dayandığı mevzuat ve kullanım amaçlarına göre ;

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporları
 • Sağlam (Yedi Hekim) Sağlık Kurulu Raporları
 • TSK Sağlık Kurulu Raporları

Olmak üzere üç başlık altında aşağıda belirtilmiştir.


A. ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI

Hastanemizde verilmekte olan engelli sağlık kurulu raporlarının kullanım amaçlarına göre çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Engelli olarak işe girmesi için rapor
 • Engelli kimliği raporu
 • Engelli durum bildirir raporu
 • Evde bakım hizmeti/maaşı raporu
 • Ötv (özel tüketim vergisi)indirim raporu
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon raporu
 • Maluliyet tespit raporu
 • 2022 sayılı kanun kapsamında maaş raporu
 • 193 sayılı kanun kapsamında vergi indirim raporu


Başvuru :
MHRS Randevu ve Şahsen başvuru usulü ile çalışmaktadır.
Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmektedir.
Mesai günlerinde gerekli belgeler ile hastaneye müracaat sonrası sağlık kurulundaki görevli tarafından ne amaçla rapor çıkarmak istendiğine dair dilekçe doldurtulur ve başvurunun resmiyet kazanması için genel evrak servisine kayıt ettirilir. Daha sonra muayene evrakı düzenlenerek başvuru sahibi heyet polikliniklerine yönlendirilir.

Poliklinik muayenelerini tamamlayan başvuru sahipleri muayene evrakını Sağlık Kuruluna teslim eder. Sağlık kurulu görevlisi heyete giren hastaların raporlarını resim ve mühür işlemlerini hazırlar.Hastalar muayene raporları ile toplanan heyette değerlendirilir. Heyetten sonra raporları görev alan hekimlere ve hastane yöneticisine /başhekime imzalatır, imzaları tamamlanan raporlar hasta /yakınına aynı gün teslim edilir.


Engelli Sağlık Kuruluna Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

 • Resmi bir kurumdan sevk edilmiş ise (örneğin;vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, il sağlık müdürlüğü, sosyal hizmet müdürlüğü) sevk edildiğine dair resmi yazı
 • Vesikalık resim Sağlık kurulunda çekilmektedir.
 • Varsa hastalılarına dair raporları ve daha önce aldığı engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi

Engelli sağlık kurulu işlemleri tamamlanan raporlar kurul sonrasında teslim edilmektedir.

Ücretlendirme:

“Özürlük ölçütü sınıflandırması ve özürlülerle verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmenlik” gereği engelli sağlık kurulu raporlarından ücret alınmaz. Ancak; heyet raporu sonucuna göre özür oranı “0”sıfır çıkması durumunda hastadan yürürlükteki mevzuatta belirtilen rapor ücreti alınır.

2022 Sayılı kanuna göre maluliyet tespiti ve özürlü raporların ücreti ilgili sosyal güvenlik kurumundan, kurumlarından Sağlık Kurulu muayenesi için gönderilenler; yazılarında aykırı bir not olmadıkça (ücreti şahıs tarafından ödenecektir )gibi, ücreti kendi kurumlarından tahsil edilir. Film ve kan tahlili gibi tetkiklerin ücreti, ayrıca ilave edilmektedir.Diğer taleplerle düzenlenen sağlık kurulu raporlarından ücret alınır.


B.SAĞLAM ( YEDİ HEKİM )SAĞLIK KURULU RAPORLARI ( ÜCRETLİ )

Engelli sağlık kurulu raporları dışında , özel amaçla yapılan müracaatlara göre hastanemizde düzenlenen sağlı kurulu rapor çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Ateşleyici ve patlayıcı madde işçi raporu
 • Evlat edinme raporu
 • Huzurevine giriş raporu
 • Memuriyet raporu
 • Üniversiteye giriş raporu
 • Öğretmenlik raporu
 • Polislik raporu
 • Silahlı/silahsız özel güvenlik raporu
 • Silah ruhsatı raporu
 • Tayin raporu
 • Vasi tayini raporu
 • Yurt dışı işçi raporu

Rapor ücreti olarak belirlenen miktarda vezneye ödeme yapan hasta muayene olacağı polikliniklere yönlendirilir. Muayenelerini tamamlayan hastalar muayene evrakını Sağlık Kuruluna teslim eder.

Sağlık kurulu kaydı görevli tarafından alınır iki (2) nüsha olarak rapor yazar.Poliklinik muayenelerini tamamlayan başvuru sahipleri muayene evrakını Sağlık Kuruluna teslim eder. Sağlık kurulu görevlisi heyete giren hastaların raporlarını resim ve mühür işlemlerini hazırlar.Hastalar muayene raporları ile öğleden sonra toplanan heyette değerlendirilir. Heyetten sonra raporları görev alan hekimlere ve hastane yöneticisine /başhekime imzalatır, imzaları tamamlanan raporlar hasta /yakınına aynı gün teslim edilir.


C.TSK SAĞLIK KURULU RAPORLARI

 • Askerliğe Elverişli Değildir
 • Periyodik Muayene Vb.

Başvuru: Hasta/yakını hastalığı ile ilgili ihtiyaç duyduğu TSK Sağlık Kurulu raporunu almak için askerlik şubesinden ve bağlı bulunduğu birlikten alacağı sevk yazısı ile sağlık kuruluna müracaat eder. Sağlık kurulu hastalarımız için vesikalık resim elektronik ortamda çekilmektedir.

Sağlık kurulu kaydı görevli tarafından alınır beş (5) nüsha olarak rapor yazar.Poliklinik muayenelerini tamamlayan başvuru sahipleri muayene evrakını Sağlık Kuruluna teslim eder. Sağlık kurulu görevlisi heyete giren hastaların raporlarını resim ve mühür işlemlerini hazırlar.Hastalar muayene raporları ile öğleden sonra toplanan heyette değerlendirilir. Heyetten sonra raporları görev alan hekimlere ve hastane yöneticisine /başhekime imzalatır, imzaları tamamlanan raporlar hasta /yakınına aynı gün teslim edilir.