Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
24 Nisan 2024

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

SORUMLU OLDUĞU HASTALIK OLGUSU

Op.Dr. Ünal Saraç

Başhekim Yardımcısı

Diz ve Kalça Protezi

Sevinç Şık Akkoyun

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Ufuk Erbay

Kalite Direktörü

 

Ervahi Bostancı

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

Salih Zeki Karabulut

İdari Ve Mali İşler Müdürü

 

Uz.Dr. Taner AKSU

Nöroloji Uzmanı

İnme ,Demans,Epilepsi

Op.Dr.Semih Coşan

Göz Hastalıkları Uzmanı

Katarakt Cerrahisi

Op.Dr.Abdul Muttalip Baysal

Genel Cerrahi Uzmanı

Kolorektal Kanser,Meme Kanseri,Mide Kanseri

Uz.Dr.Mustafa Asım AVCI

Üroloji Uzmanı

Prostat Kanseri

Uz.Dr.Ali Rıza Bitiktaş

Kardiyoloji Uzamanı

Koroner Kalp Hastalığı Ve Hipertansiyon

Uz.Dr.Fatih Korkmaz

Dahiliye Uzmanı

Diabetes Mellitus Ve Kronik Böbrek Hastalığı

Uz.Dr.Bahar KUBAT

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Uz.Dr.Ahmet KIRKINCI

Kadın Doğum Uzmanı

Gebelik Süreci Ve Doğum

Uz.Dr.Harun Sivlim

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Çocukluk Çağı Astımları

Uz.Dr.Sefanur KÖSE

Psikiyatri Uzmanı

Yaygın Anksiyete,Panik Bozukluk