Palyatif Bakım Merkezi
14 Ocak 2019


Palyatif Bakım Nedir?

                Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" dır.

 (DSÖ 2006 tanımı)

Hastanemizde Palyatif Bakım Merkezimiz 6 yatak ile hizmet vermektedir. Merkezimizde ağırlıklı olarak son dönem kanser hastaları hizmet görmektedir. Aslında temel amaç,  her hastanın evinden uzaklaşmaması ve sürecini ailesiyle beraber ev ortamında yaşamasıdır. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Hastanın ağrı, bulantı, beslenme zorluğu veya tıbbi cihazlara olan mecburiyeti bu amacın gerçekleşmesini mümkün kılmaz. Hasta ve yakın çevresinin karşılaştıkları güçlükleri aşabilmek, her zaman esas hastalığı çözmekle sınırlı değildir. Bir hastanın ağrısını geçici de olsa azaltmak, bulantısız bir öğün almasını sağlayabilmek...

 Hastada kaliteli bir yaşam sürdürmeye odaklanma, etkili semptom kontrolü ve iletişim, ölümün doğal bir süreç olarak kabulü, hastanın kararlarına ve seçimlerine saygı duyma, disiplinler arası yaklaşım gösterme, yas sürecinde aileye destek sağlama gibi tüm bunlar palyatif bakımın ilkeleridir.