Anlaşmalı Kurumlar

Kurumumuz;

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bulunan:

SSK (Çalışan, Emekli),
Bağkur (Çalışan, Emekli),
Emekli Sandığı (Çalışan, Emekli),
Yeşil Kart 
2022 sayılı kanuna tabi kişiler (65 yaş üstü)
4447 sayılı kanuna tabi kişiler (İşsizlik ödeneği alanlar)
60-G isteğe tabi sigortalılar
18 yaş altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişiler
Yurtdışı sigortalılar (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen geçerli belge ile başvuru zorunludur)
TBMM