Çalışan Görüş Öneri Değerlendirme Ekibi
25 Nisan 2024

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Uz.Dr. Harun Sivlim

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr Ünal Saraç

Başhekim Yardımcısı

Sevinç Şık Akkoyun

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Salih Zeki Karabulut

İdari Ve Mali İşler Müdürü

Ufuk Erbay

Kalite Direktörü

Osman Birinci

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu