Bilgi Güvenliği Ekibi
10 Mart 2023

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Op.Dr. Ünal Saraç

Başhekim Yardımcısı

Sevinç Şık Akkoyun

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Salih Zeki Karabulut

İdari Ve Mali İşler Müdürü

Ervahi Bostancı

Bilgi İşlem Sorumlusu

Ufuk Erbay

Kalite Direktörü