Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
10 Mart 2023

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

SORUMLU OLDUĞU HASTALIK OLGUSU

Uz.Dr. Harun Sivlim

Başhekim Yardımcısı

 

Op.Dr. Ünal Saraç

Başhekim Yardımcısı

 

Sevinç Şık Akkoyun

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Ufuk Erbay

Kalite Direktörü

 

Ervahi Bostancı

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

Salih Zeki Karabulut

İdari Ve Mali İşler Müdürü

 

Uz.Dr. Ezgi Vural

Nöroloji Uzmanı

İnme

Op.Dr.Semih Coşan

Göz Hastalıkları Uzmanı

Katarakt Cerrahisi

Uz.Dr.Olcay Çınar

Genel Cerrahi Uzmanı

Kolorektal Kanser,Meme Kanseri,Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi

Uz.Dr.Bulut Dural

Üroloji Uzmanı

Prostat Kanseri

Uz.Dr.Armağan Kaya

Kardiyoloji Uzamanı

Koroner Kalp Hastalığı Ve Hipertansiyon

Uz.Dr.Harun Çoban

Dahiliye Uzmanı

Diabetes Mellitus Ve Kronik Böbrek Hastalığı

Uz.Dr.Maşuk Çelikel

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Uz.Dr.Yasemin Beyza Kaya

Kadın Doğum Uzmanı

Gebelik Süreci Ve Doğum

Uz.Dr.Harun Sivlim

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Çocukluk Çağı Astımları