Çalışan Görüş Öneri Değerlendirme Ekibi
10 Ağustos 2021

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr. Murat CANPOLAT(Başhekim Yardımcısı)

Salih Zeki KARABULUT (İdari ve Mali İşler Müdürü)

Yavuz KAZIK (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

Ufuk ERBAY (Kalite Direktörü)

Osman BİRİNCİ (Çalışan Hakları Birim Sorumlusu)