Hasta ve Hasta Yakını Görüş,Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi
10 Ağustos 2021

HASTA ve HASTA YAKINI GÖRÜŞ,ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr. Murat CANPOLAT(Başhekim Yardımcısı)

Yavuz KAZIK (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

Arif AKCAN (Müdür Yardımcısı)

Ufuk ERBAY (Kalite Direktörü)