T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Bayburt Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Bayburt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar Güvenliği Panik Değer Bildirimi ve Laboratuvar Test Rehberi

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

16

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, PANİK DEĞER BİLDİRİMİ VE LABORATUVAR TEST REHBERİ

  • 1-İç kalite kontrol süreci Eğitimi
  • 2-Kalite Kontrol süreci Eğitimi
  • 3-Laboratuvar ile ilgili dokümanların eğitimi(Laboratuvar Test Rehberi)
  • 4-Laboratuvar çalışanlarına malzeme ve cihazların güvenli kullanımı
  • 5-Panik değerler ve panik değer bildirimi
  • 6-Numunelerin kabul ve red kriterleri
  • 7-Test bazında numunelerin analiz öncesi hazırlık işlemlerine yönelik kurallar
  • 8-Güvenlik Rehberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlıktaki Gelişmeler Doğrultusunda Sağlık Çalışanlarının Mesleki Bilgi Ve Becerilerini Arttırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Personeli /Çalışanının Bilgisini Ve Verimliliğini Arttırarak Görev, Yetki Sorumlulukları Konusunda Geliştirmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

Toplantı Salonu 60dk

Sağlık Çalışanları

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

 

Mart

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM