T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Bayburt Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Bayburt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Prostat Büyümesi Hakkında Bilmedikleriniz.

Güncelleme Tarihi: 04/07/2018

                                                                                                                                                                                                          Ersoy Uysal.jpg
                                                                                                                                                                                                   Op.Dr. Ersoy UYSAL

PROSTAT BÜYÜMESİ HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ VE BAŞARILI PROSTAT AMELİYATIMIZ


          Benign prostat hiperplazisi (Prostat büyümesi), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur. Hayati bir tehdit oluşturmamasına karşın, alt idrar yolu semptomları (idrar yapmada zorlanma) olarak kendini gösteren klinik dışavurumu, hastanın yaşam kalitesini düşürür. Yaşı 65'ten büyük olan erkeklerin %30 kadarında sıkıntı verici bulgular meydana gelebilir.

           BPH halk arasında  iyi huylu  prostat hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalarda idrar şikayetleri oldukça şiddetli ve yaşam kalitesini çok  bozmaktadır. Bu şikayetler idrarda yanma, zor ve ağrılı idrar yapma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, idrar kaçırma, ani idrara  çıkma  isteği, kesik kesik idrar yapma gibi  şikayetlerden oluşmaktadır. Yeterli tedavi  edilmediği  taktirde hastalarda sık tekrarlayan idrar yolu  enfeksiyonları, kanlı idrar yapma, idrar kesesinde taş oluşma, bazen idrarı  tamamen yapamayıp acil idrar sondası takılma gereği oluşturabilir.

prostat2.jpg

          Bayburt Devlet Hastanesi Üroloji polikliniğine başvuran 70  yaşında  bir erkek hastanın idrarda kanama şikayeti ile başvurması sonrası yaptığımız incelemede prostat büyümesi oluştuğu; kontrollerini düzenli yaptırmadığı ve medikal tedavisine uymadığını tespit ettik.

           Sonuç olarak prostat boyutlarının  yaklaşık  3-4 kat arttığı ve mesanesinde(idrar kesesinde) yaklaşık  3 cm’lik taşı olduğunu gördük. Öncelikli olarak üretral  katater(idrar sondası)  taktık. Sonrasında ise açık prostatektomi(prostatın çıkarılması) ve açık mesane taşı  ameliyatını başarılı  bir şekilde yaptık.

prostat1.jpg

          Özellikle yaşlı hasta potansiyeli yüksek olan Bayburt ilimiz de erkek nüfusa önerimiz özellikle 40’lı yaşlardan sonra prostat kontrollerini düzenli olarak yaptırmalarıdır. Yukarıda bahsettiğimiz yakınmalardan herhangi biri mevcutsa mutlaka üroloji polikliniğimize uğramayı unutmayalım.